• "Wielodyscyplinarna diagnoza przemocy" – projekt realizowany w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Pomorskiego,  Umowa z dnia 12.08.2011r.
  •  „Obóz terapeutyczny” – projekt dotowany przez Pomorskiego Kuratora Oświaty  Umowa z dnia 20.06.2011r.
  •  „Praca z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze” projekt realizowany w formie wsparcia realizacji zadania publicznego przez Gminę Miasta Gdańska. Umowa z dnia 11.04.2012r.
  •  „Prowadzenie terapii EEG Biofeedback dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka” projekt realizowany w formie wsparcia realizacji zadania publicznego przez Gminę Miasta Gdańska. Umowa z dnia 14.03.2014r.
  •  „Warsztaty dla rodziców dzieci z trudnymi zachowaniami” projekt realizowany w formie wsparcia realizacji zadania publicznego przez Gminę Miasta Gdańska. Umowa z dnia 14.03.2014r.
  • " Punkt konsultacyjno – diagnostyczny dla dzieci i młodzieży” projekt realizowany w formie wsparcia realizacji zadania publicznego przez Gminę Miasta Sopotu. Umowa z dnia 27.01.2015r. oraz z dnia 24.02.2016r. i 28.07.2016r.
  • „Wielospecjalistyczne oddziaływania diagnostyczno –  terapeutyczne dla rodzin z problemem alkoholowym” projekt realizowany w formie wsparcia realizacji zadania publicznego przez Gminę Miasta Gdańska. Umowa z dnia 01.07.2016r.
  • „DAM RADĘ – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z klas 0- I” ” projekt realizowany w formie wsparcia realizacji zadania publicznego przez Gminę Miasta Gdańska. Umowa z dnia 18.04.2016r.
  • „Wielospecjalistyczne oddziaływania diagnostyczno-terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi przejawiającymi trudności szkolne i wychowawcze oraz ich rodzin” projekt realizowany w formie wsparcia realizacji zadania publicznego przez Gminę Miasta Gdańska. Umowa z dnia 08.06.2016r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.